02.09.2009 15:51:36

KONSTELACE PRO ŠKOLY

Chcete zjistit, jakým způsobem vás vnímají vaši žáci/problémový žák?


Jak získat ve třídě větší respekt a proč ho nemáte takový, jaký byste chtěli?


Proč vám žáci nerozumí?


Podáváte své učivo žákům srozumitelně?


Co můžete  zlepšit ve své komunikaci ve vztahu učitel – žák/učitel- učitel?


§  Komu je seminář určen?


Učitelům a pracovníkům ve školství


§  Místo realizace semináře: sídlo školy


§  Délka trvání semináře: 4 hodiny


§  Termín konání semináře: dle dohody


§  Cena: 700,-kč/ osobu


Pomůžeme vám objevit vaše silné stránky, důvody a příčiny současné situace  a dovedeme vás prostřednictvím metody konstelací k řešení vašich vzájemných vztahů.


Seminář vyžaduje osobní zapojení a osobní účast. Součástí kurzu jsou rady, nápady a praktická cvičení vedoucí k úspěšnému ověření vlastních schopností vyřešit vztahy ve školách na různých stupních a úrovních komunikace.


Co jsou konstelace


Konstelace vychází z metody systemických konstelací, jejichž autorem je němec Bert Hellinger. Díky své vysoké efektivitě a nízké časové náročnosti patří již řadu let mezi  moderní a světově uznávané techniky řešení problémů ve školách a firmách i v osobním životě.Spočívají v reálném sestavení vzorce chování, který je nefunkční a nahrazení modelem novým, pozitivním a velmi efektivním.Přímou osobní zkušeností zažijí účastníci konstelace změny, které v nich nastartují nový pohled na vztahy všeobecně a promítnou se také do roviny osobního života.


 O seminářích


Jak konstelace probíhají? Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi názorného „modelu“ vzorce chování mezi učitelem a žákem/ učitelem a učitelem. Učitel si vybere zástupce za sebe i za žáka/ jiného učitele ( většinou z ostatních účastníků semináře) a představí svůj problém.


Od okamžiku, kdy zástupci dostanou svou roli, začínají se u nich projevovat charakteristické pocitové a tělesné reakce. Tyto reakce jsou vždy shodné s životními pocity těch, které představují. Při tom je jedno, jestli se jedná o živou osobu nebo neživý systém např. skupinu žáků. Pozorováním reakcí a dotazováním se zástupců dostáváme řadu informací o systému a o skrytých myšlenkách nebo procesech, které u žáků/učitelů probíhají a na základě nich dojdeme k nejlepšímu řešení problému pro obě strany.


Podmínky účasti


§    Účast na semináři je dobrovolná a možná pouze v případě plného převzetí sebezodpovědnosti učitele.


§    Účast na semináři může u citlivějších osob vyvolat různé citové, psychické či fyzické procesy (prostřednictvím těchto procesů dochází k léčení, jsou tudíž žádoucím projevem). 


§    Před a v průběhu semináře platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek.


§    Pokud se klient rozhodne seminář v jeho průběhu zrušit, platba za seminář mu již nebude vrácena zpět.

(více)

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se